Menu

DAJ MI ČAS / GIVE ME THE TIME

Free Fine Art

DAJ MI ČAS / GIVE ME THE TIME

DIPLOMOVÁ PRÁCA,
rok: 2017
Participatívne dielo zarňajúce spoluprácu medzi mnou a upratovačkami z Akadémie umení v Banskej Bystrici je okrem iného sociálnou sondou do ich životov a oslavou bežného života. Oslovila som participantky k spolupráci na tomto diele s tým, že sa budú môcť venovať ľubovoľnej obľúbenej činnosti z ich života. Na výmenu som im ponúkla svoj čas, ktorý som im darovala formou odpracovania určitého počtu dní za nich v práci. Inštalácia obnáša portrétne fotografie participantiek, rozhovory s nimi a videá nimi natočené na ručné kamery, ktoré som im poskytla na dokumentáciu darovaného času a atribúty viažúce sa k nemu. V prípade Anny som vyhotovila krátky katalóg obsahujúci jej práce s tortami a inými ručnými prácami. Naša vzájomná výmena jednotlivo prebiehala nasledovne: Anna- 3dni, Eva- 3dni, Stanka- 3dni, Mária- 1 deň.

DIPLOMA WORK
year: 2017
DAJ MI ČAS/GIVE ME THE TIME is a participative project which incudes a colaboration between the cleaning staff from the Academy of Arts in Banská Bystrica and myself. This project, among other things is a social exploration of their lifes and a celebration of an ordinary life. I reached out to the participants of this project to allow them to devote the hours they would normally spend working to do other things such as their hobbies or whatever they wanted to do. In order to enable that I offered them my time en lieu, which simply meant that I would conduct their daily tasks on their behalf.
The Installation incuded interviews and portrait photographs of the participants. There were also videos made by the participants, shot on hand-held cameras, which were provided to document their free time and the attributes bound to those experiences. 
Our mutual exchange was divided as follows: Anna- 3 days, Eva: 3- days, Stanka- 3 days, Mária- 1 day.

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!